جعبه تقسیم ترموپلاستیک استاندارد درب مات چفت فشاری 0600-204-3308

Thermoplastic Enclosures Standard Range (Press Lid) 3308-204-0600

3308-204-0600

75x75x40 - Press Lid
 IP 54
 Press lid
IP 54 Protection level
Cable entries via 8 PG11, PG 16 knock outs
650 °C glow wire test for standart type enclosures
 850 °C glow wire test for HF – nonflammable enclosures
Enclosure design for installation of DIN rails and terminals