جعبه تقسیم ترموپلاستیک استاندارد درب مات چفت فشاری 0600-205-3308

Thermoplastic Enclosures Standard Range (Press Lid) 3308-205-0600

3308-205-0600

85x85x45 - Press Lid
 IP 54
 Press lid
 IP 54 Protection level
 Cable entries via 8 PG 11, PG 16 knock outs
650 °C glow wire test for standart type enclosures
850 °C glow wire test for HF – nonflammable enclosures
Enclosure design for installation of DIN rails and terminals