جعبه تقسیم ترموپلاستیک استاندارد درب مات چفت فشاری 0600-209-3310

Thermoplastic Enclosures Standard Range (Press Lid) 3310-209-0600

3310-209-0600

Q70 - Press Lid
IP 54
Press lid
IP 54 Protection level
Cable entries via 4 PG 16 knock outs
650 °C glow wire test for standart type enclosures
850 °C glow wire test for HF – nonflammable enclosures
Enclosure design for installation of DIN rails and terminals