جعبه تقسیم ترموپلاستیک استاندارد درب مات چفت فشاری 0600-212-3310

Thermoplastic Enclosures Standard Range (Press Lid) 3310-212-0600

3310-212-0600

85x85x50
IP 54
Press lid
IP 55 Protection level
650 °C glow wire test for standart type enclosures
850 °C glow wire test for HF – nonflammable enclosures
Enclosure design for installation of DIN rails and terminals