جعبه تقسیم ترموپلاستیک با درب مات لولادار 0600-234-3310

Hinged Lid Enclosure 3310-234-0600

3310-234-0600