جعبه ترموپلاستیک با ورودی کابل الاستیک درب مات چفت فشاری 0600-290-3310

Enclosure with Elastic Cable Entries 3310-290-0600

3310-290-0600

90x90x55 Enclosure with Elastic Cable Entries
IP 55
Press lid
IP 55 Protection level
Cable entry via 8 elastic membranes
650 °C glow wire test for standart type enclosures
Cable entry via elastic membranes