پلاگ فاز برگردان اتصال پیچی 31063541600

Phase converter Plug Screw connection 31063541600

3106-354-1600

5x16A

Phase Inverter Panel Mount Appliance Inlet i (83x90) Screw IP 67