پریز کابل دیتا درپوش دار 0600-051-3201

Weatherproof data socket 1xRJ45 CAT5E 3201-051-0600

3201-051-0600پریز بارانی کابل دیتا درپوش دار ضدآب با درجه حفاظتی 54