پریز ارت دوتایی درپوش دار 0601-125-3201

Horizontal schuko socket with cover+schuko socket with cover 3201-125-0601

3201-125-0601پریز دوتایی بارانی دوبل ترکیبی

پریز بارانی ارت دوتایی درپوش دار ضدآب با درجه حفاظتی 54