هود کج قلاب دار پلاستیکی 1000-55-0410-24

Angled Housing for bulkhead mounting (Plastic) 24-0410-55-1000

24-0410-55-1000