پریز دیتا درپوش دار 0600-053-3201

Weatherproof data socket 1xRJ45 CAT6E 3201-053-0600

3201-053-0600پریز بارانی دیتا درپوش دار ضدآب با درجه حفاظتی 54