کلید تک پل دو قطبی با پریز ارت 0601-105-3201

Horizontal bipolar switch+schuko scoket with cover 3201-105-0601

3201-105-0601کلید و پریز بارانی دوبل ترکیبی نصب افقی

کلید تک پل دو قطبی با پریز ارت درپوش دار ضدآب با درجه حفاظتی 54