سوکت پریز صنعتی 0900-304-3121


فیش و پریز یا همان سوکت و پلاگ صنعتی 3x16 آمپر با برند معتبر TPelectric کشور ترکیه و نیز ارت دار و در 2 درجه حفاظتی IP67 و IP44

0 تومان